Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ERVA-Projects kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ERVA-Projects, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ERVA-Projects verstrekt. 
ERVA-Projects kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres

- Telefoon of gsmnummer

- Bericht

WAAROM ERVA-PROJECTS GEGEVENS NODIG HEEFT

ERVA-Projects verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan ERVA-Projects uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen.

HOE LANG ERVA-PROJECTS GEGEVENS BEWAART

ERVA-Projects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

DELEN MET ANDEREN

ERVA-Projects verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ERVA-Projects worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
ERVA-Projects gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ERVA-Projects maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ERVA-Projects bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 
U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan ERVA-Projects te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

ERVA-Projects heeft hier geen invloed op.

ERVA-Projects heeft Google geen toestemming gegeven om via ERVA-Projects verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar studiovdb@gmail.com. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. 
ERVA-Projects zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

ERVA-Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van ERVA-Projects maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ERVA-Projects verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ERVA-Projects op www.erva.be
www.erva.be is de website van ERVA-Projects.

 

GEGEVENS

ERVA-Projects is als volgt te bereiken:

Postadres: Hoefsmidstraat 42 te Bilzen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:0842 413 524

BTW-nummer: BE0842 413 524

E-mailadres: studiovdb@gmail.com